OM

Mia

HEJ!

Jag heter Mia Jansson och det är jag som driver redovisningsbyrån FEST Ekonomi. Jag har många års erfarenhet av ekonomiarbete där jag verkligen ger mitt bästa för att skapa så bra förutsättningar för mina kunder som möjligt.

Jag tror på den personliga kontakten för då fungerar jag bäst. Vet jag vad som är viktigt för mina kunder kan jag anpassa mitt erbjudande och säkerställer att jag överträffar dom förväntningar man vanligtvis har av redovisningskonsulter.